Đường dây nóng: 08.39240450

Hỗ trợ trực tuyến

  • HCM TP. HCM Q.5
  • Lâm Đồng - Bảo Lộc Lâm Đồng - Bảo Lộc
  • Toàn Quốc Toàn Quốc
Trà Lài

Trà Lai Hộp Giấy 100g
Trà Lài Lon Giấy 100g
Trà Lài Lon Thiết 100g
Trà Lài Hộp Gỗ 100g
Trà Lài Thượng Hạng 200g
Trà Lài Túi Lọc (MeTaLai)
Trà Lài Phổ Thông 250g
Trà Lài Bao Nhôm 100g