Giấy Chứng Nhận

9

Tháng 12

Chứng nhận FDA (Food and Drug Administration)

09/12/2022 Tâm Châu

Giấy chứng nhận FDA (Food and Drug Administration) là chứng chỉ kiểm tra, xét duyệt của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm đối với cở sở sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo sản phẩm đủ chất lượng và an toàn khi lưu thông tại thị trường mỹ.

Giấy Chứng Nhận

Bài viết liên quan